goodtranslations | Bane

Bane

Vi er meget aktive på baneområdet. I mange år har vi serviceret både danske og tyske kunder. Blandt andet oversættelser for Siemens A/S, Power & Transportation, Banedanmark og tolkeopgaver under møder med tysksprogede leverandører hos Banedanmark.

Vi oversætter meget udbudsmateriale til tysksprogede sporentreprenører og leverandører til jernbanen. Ofte er oversættelsesopgaver forbundet med rådgivning og andre ydelser.

Vi har agentur for forskellige firmaer på baneområdet, se: www.railtrade.dk